×

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Sekretess policy

Webbplats som tillhör Herbalife Europe Limited – viktig information

Eftersom Herbalife är ett internationellt företag händer det att Herbalife ibland hanterar och lagrar personuppgifter utanför EU. Vi är skyldiga att fråga om du går med på detta. Om du inte gör det kan vi tyvärr inte behandla de frågor du ställer via webbplatsen. Om du samtycker kan du göra det antingen med utgångspunkten att vi BARA använder dina uppgifter för att behandla din förfrågan, eller att Herbalife kan använda dem för att kontakta dig i framtiden (alltid i enlighet med denna sekretesspolicy).

Sekretesspolicy

Herbalife respekterar integriteten hos varje individ som besöker vår webbplats, och all information som inhämtas om dig kommer i första hand att användas till att utföra de tjänster du efterfrågar och i andra hand till att förbättra de tjänster vi som företag tillhandahåller.

Informationen kommer inte att delges någon utanför Herbalife, dess dotterbolag, filialer eller associerade företag, eller leverantörer, agenturer och licenstagare från dessa företag och andra företag med vilka Herbalife direkt eller indirekt har kommit överens om tjänster till förmån för dig. Den kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av data och kan initialt lagras och behandlas i eller utanför Europeiska unionen var som helst i världen. Den kommer uteslutande att användas i samband med marknadsföringen av Herbalifes produkter och tjänster samt relaterade produkter och tjänster.

Du har rätt att få reda på vilken information vi har om dig som person och att vid behov göra rättelser. Du har även rätt att be oss att inte använda informationen. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att tillmötesgå dina önskemål. Det kan dock förekomma lagstiftning som lägger hinder i vägen.

Vanliga frågor

 • Vad har jag för nytta av att Herbalife inhämtar mina personuppgifter?
 • Vilken information kan inhämtas på Herbalifes webbplatser?
 • Hur inhämtar och lagrar Herbalife uppgifterna?
 • Hur länge lagrar Herbalife uppgifterna?
 • Var kommer personuppgifterna att lagras?
 • Varför inhämtar Herbalife uppgifterna?
 • Vilka gäller policyn för?
 • Herbalifes åtagande vad gäller skydd av minderåriga.
 • Vad är kakor eller cookies?
 • Vad är kundprofiler?
 • Hur rättar jag mina personuppgifter?
 • Vilka alternativ har jag om jag väljer att registrera mig?
 • Vad händer om jag väljer att inte registrera mig?

Vad har jag för nytta av att Herbalife inhämtar mina personuppgifter?

Inhämtande av uppgifterna kommer att hjälpa Herbalife att uppnå följande:

 • Webbplatsen blir lättare för dig att använda eftersom du inte behöver ange dina uppgifter mer än en gång.
 • Vi kan snabbare förse dig med information.
 • Vi kan enklare anpassa innehållet så att det blir mer relevant för dig.
 • Underlätta för dig att snabbt hitta de tjänster och den information som Herbalife tillhandahåller.
 • Använda information till att förbättra webbplatsen.
 • Analysera allmänna trender på webbplatsen och användningsmönster.
 • Uppmärksamma dig på nya produkter, specialerbjudanden, aktuell information och andra nya tjänster som Herbalife bedömer vara av intresse för dig. I de fall du har gett oss tillstånd kan vi tillåta andra företag att ta direkt kontakt med dig.

Vilken information kan inhämtas på Herbalifes webbplatser?

På Herbalife avser vi att ge dig så stor kontroll som möjligt över dina personuppgifter. I allmänhet kan du besöka Herbalife på webben utan att berätta för oss vem du är och utan att avslöja något om dig själv. Det finns dock tillfällen när vi kan behöva få uppgifter, som ditt namn och din adress. Det är vår avsikt att informera dig innan vi inhämtar uppgifter om dig via Internet.

Vilken information kan inhämtas på Herbalifes webbplatser?På Herbalife avser vi att ge dig så stor kontroll som möjligt över dina personuppgifter. I allmänhet kan du besöka Herbalife på webben utan att berätta för oss vem du är och utan att avslöja något om dig själv. Det finns dock tillfällen när vi kan behöva få uppgifter, som ditt namn och din adress. Det är vår avsikt att informera dig innan vi inhämtar uppgifter om dig via Internet.

Även före registrering kommer vi att inhämta anonym information om hur du använder webbplatsen. Det är standardförfarande för alla webbplatser på Internet. De uppgifter som inhämtas identifierar inte vem du är, men kan vara till hjälp för oss i vår marknadsföring eller för att förbättra de tjänster vi erbjuder.

Om du väljer att tillhandahålla de personuppgifter som vi kan behöva via Internet – för att kunna komma i kontakt med dig eller förse dig med en prenumeration till exempel – är det vår avsikt att låta dig få veta hur vi kommer att använda oss av informationen. Om du anger att du inte vill att vi använder informationen för att komma i kontakt med dig, kommer vi att respektera dina önskemål.

Hur inhämtar och lagrar Herbalife uppgifter?

Webbplatsen kan inhämta uppgifter om dig på många olika sätt, antingen genom att fråga dig direkt (genom ett registreringsformulär) eller genom att automatiskt samla in information om ditt besök på webbplatsen. Vi kan till exempel samla in data om din väg genom webbplatsen eller registrera vilka val du har gjort.

Information lagras i en säker miljö som skyddas av en kombination av fysiska och tekniska åtgärder. Det finns ingen allmän tillgång till uppgifterna.

Hur länge lagrar Herbalife uppgifterna?

Herbalife lagrar uppgifterna i en säker och skyddad miljö så länge vi tror att den kan göra det enklare för oss att hjälpa dig och efterkomma dina önskemål. Dessutom kan lagstiftningen ålägga oss att spara uppgifterna under en viss tid. Hur du ska göra för att ändra eller uppdatera dina personuppgifter anges i en av frågorna i detta avsnitt.

Var kommer personuppgifterna att lagras?

Herbalife bedriver verksamhet i många länder världen över. I syfte att erbjuda samma service till alla våra kunder, oavsett var de bor, administreras våra webbplatser centralt. Det är för närvarande i USA. Det finns ingen gemensam lagstiftning som täcker både Europa och USA, och den europeiska lagstiftningen kräver att du ger ditt entydiga medgivande innan vi kan överföra till eller lagra dina personuppgifter i USA.

Varför inhämtar Herbalife uppgifterna?

Vi behöver informationen för att förbättra vår service till dig. Vi vill göra det enklare att skräddarsy våra produkter och tjänster i enlighet med just dina behov.

Vilka gäller policyn för?

Policyn gäller för webbplatser som utformats för användning av konsumenter och dem som vill besöka företaget.

Herbalifes åtagande vad gäller skydd av minderåriga

Det är viktigt att skydda barns integritet. Därför inhämtar eller sparar vi aldrig uppgifter på webbplatsen från personer som är yngre än 13 år.

Cookiepolicy

Vad är kakor eller cookies?

En kaka eller cookie är en textfil med information som lagras på datorns hårddisk så att webbplatsen kan minnas vem du är. Kakor kan hjälpa webbplatsen att anpassa innehållet så att det snabbare överensstämmer med dina intressen – de flesta större webbplatser använder sig av kakor. Enbart kakor kan inte användas för att identifiera dig.

En kaka innehåller normalt namnet på den domän varifrån den kom, dess ”livslängd” och ett värde, vanligtvis ett slumpvis genererat unikt nummer.

Sessionskakor som är tillfälliga kakor som försvinner från webbläsaren när den stängs av.

Permanenta kakor som lagras i webbläsaren mycket längre (hur länge beror på den specifika kakans livslängd).

Hur används kakor på webbplatsen och vilka uppgifter inhämtas?

Sessionskakor används:

 • För att göra det möjligt att överföra uppgifter mellan webbplatsens sidor så att du slipper ange dem igen.

 • Vid registrering för att ge dig tillgång till lagrad information.

Permanenta kakor används:

 • För att hjälpa oss att känna igen just dig som besökare (men enbart med ett nummer, du kan aldrig identifieras personligen) när du återkommer till webbplatsen.

 • För att vi ska kunna skräddarsy innehåll eller annonser så att de matchar dina intressen eller undvika att visa dig samma annonser gång på gång.

 • För att sammanställa anonym, generell statistik så att vi kan förstå hur användare använder webbplatsen och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsens uppbyggnad. Vi kan inte identifiera dig personligen på det här sättet.

Cookies från tredje man

Vi kan tillåta tredje man att använda kakor på webbplatsen. De används i följande syften:

 • Att lägga ut annonser på webbplatsen och kontrollera om användarna klickar på dem.
 • Att styra hur ofta du får se en viss annons.
 • Att skräddarsy innehållet efter dina preferenser.
 • Att räkna antalet anonyma användare på webbplatsen.
 • Att ge säkerhet när det gäller varukorgar och transaktioner.

Webbsignaler

Några av våra webbsidor kan innehålla elektroniska bilder som kallas webbsignaler (eller ”single-pixel gifs”) som möjliggör för oss att räkna antalet användare som besökt sidorna. Webbsignaler samlar bara in begränsad information, däribland ett kaknummer, tid och datum för besöket och en beskrivning av sidan där webbsignalen finns. Det kan även finnas webbsignaler som placerats ut av tredje man. Dessa innehåller ingen personligt identifierbar information och används enbart för att följa upp hur effektiv en viss kampanj är.

Blockera och aktivera kakor

Du har möjlighet att godkänna eller blockera kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att blockera kakorna kanske du inte kan utnyttja alla funktioner och egenskaper som finns på webbplatsen. Nedan anges riktlinjer för hur du ska göra om du vill meddelas innan en kaka lagras på din hårddisk:

Om du använder Netscape Navigator 3.0

 • Gå till menyn ”Options” (Alternativ

 • Klicka på ”Network Preferences” (Nätverksinställningar

 • Klicka på ”Protocols” (Protokoll

 • Markera rutan där det står ”Show an alert before accepting a cookie” (Visa en varning innan en kaka godkänns)

 • Gå till Netscape-mappen. Radera filen som heter ”cookies.txt” och alla kakor försvinner.

I Windows 95 använder du funktionen ”Sök” i ”Start”-menyn och söker rätt på filen ”cookies.txt”.

Internet Explorer 3.0:

 • Gå till menyn “”View”” (Visa)
 • Klicka på “”Options”” (Alternativ)
 • Klicka på ”Advanced”” (Avancerat)
 • Markera rutan där det står ”’Warn before accepting cookies” (Varna mig innan en kaka godkänns)
 • Gå till mappen där kakorna lagras.Radera alla filer som finns där och alla kakor försvinner

När du har raderat filerna har du inga fler kakor och du blir underrättad varje gång en webbplats försöker skicka en kaka till ditt system. Du kan då välja att antingen “”Acceptera”” eller “”Neka”” en kaka.

Om du använder Netscape 4.0+:

 • Gå till ”Edit” (Redigera) i menyraden
 • Klicka på ”Preferences” (Inställningar)
 • Klicka på ”Advanced” (Avancerat)
 • Markera rutan som säger ”Warn me before accepting a cookie” (Varna mig innan en kaka godkänns)
 • Gå nu till ”Start”-menyn
 • Klicka på ”Sök”
 • Klicka på ”Filer och mappar”
 • Skriv ”cookies.txt” i sökrutan
 • Klicka på ”Sök nu”. När sökresultatet visas drar du alla listade filer till ”Papperskorgen” och raderar därigenom alla kakor
 • Stäng av och starta om Netscape

När du har raderat filerna har du inga fler kakor och du blir underrättad varje gång en webbplats försöker skicka en kaka till ditt system. Du kan då välja att antingen “”Acceptera”” eller “”Neka”” en kaka.

Internet Explorer 4.0:

 • Gå till menyn “”View”” (Visa)
 • Klicka på “”Internet Options”” (Internet-alternativ)
 • Klicka på ”Advanced”” (Avancerat)
 • Markera rutan som säger ”Prompt before accepting cookies” (Varna mig innan en kaka godkänns)
 • Gå till mappen där kakorna lagras.
 • Radera alla filer som finns där, det kommer att radera alla kakor.

När du har raderat filerna har du inga fler kakor och du blir underrättad varje gång en webbplats försöker skicka en kaka till ditt system. Du kan då välja att antingen “”Acceptera”” eller “”Neka”” en kaka.

Internet Explorer 5.0+:

 • Gå till menyn “”Tools”” (Verktyg)
 • Klicka på “”Internet Options”” (Internet-alternativ)
 • Klicka på fliken “”Security”” (Säkerhet)
 • Markera zonen ”Internet” (vald som standard)
 • Välj säkerhetsnivå ”Hög”
 • Klicka på ”OK”
 • Gå till mappen där kakorna lagras.
 • Radera alla filer som finns där, det kommer att radera alla kakor.

När du har raderat filerna har du inga fler kakor och webbläsaren kommer inte längre att skicka eller ta emot nya kakor.

Om du använder Netscape 6.0+:

 • Gå till ”Edit” (Redigera) i menyraden
 • Klicka på ”Preferences” (Inställningar)
 • Klicka på ”Advanced” (Avancerat)
 • Välj fältet ”Cookies”
 • Markera ”Warn Me Before Accepting a Cookie” eller ”Disable Cookies” (Varna mig innan en kaka godkänns, neka kakor)
 • Klicka på ”OK”
 • Gå till ”Start”-menyn
 • Klicka på ”Sök”
 • Klicka på ”Filer och mappar”
 • Skriv ”cookies.txt” i sökrutan
 • Klicka på ”sök nu”. När sökresultatet visas drar du alla listade filer till ”Papperskorgen” och raderar därigenom alla kakor.
 • Stäng nu av och starta om Netscape

Beroende på ditt tidigare val kommer du antingen att få besked om nya kakor eller också kommer nya kakor att nekas.

nternet Explorer 6.0+:

 • Gå till menyn “”Tools”” (Verktyg)
 • Klicka på “”Internet Options”” (Internet-alternativ)
 • Klicka på fliken “”Privacy”” (Sekretess)
 • Flytta reglaget till önskad inställning
 • Klicka på ”OK”
 • Gå in under fliken ”allmänt”
 • Klicka på filen ”Ta bort cookies”

När du har raderat filerna har du inte längre några kakor i webbläsaren och den kommer inte att vare sig skicka eller ta emot kakor.

Om du använder Netscape 7.0+:

 • Gå till ”Edit” (Redigera) i menyraden
 • Klicka på ”Preferences” (Inställningar)
 • Klicka på ”Privacy & Security” (Sekretess & säkerhet)
 • Välj fältet ”Cookies”
 • Välj önskad inställning
 • Klicka på ”OK”
 • Gå till ”Start”-menyn
 • Klicka på ”Sök”
 • Klicka på ”Filer och mappar”
 • Skriv ”cookies.txt” i sökrutan
 • Klicka på ”Sök nu”
 • När sökresultatet visas drar du alla listade filer till ”Papperskorgen” och raderar därigenom alla kakor
 • Stäng nu av och starta om Netscape

Beroende på ditt tidigare val kommer du antingen att få besked om nya kakor eller också kommer nya kakor att blockeras.

Radera kakor

Du kan enkelt radera alla kakor som installerats i webbläsarens mapp . Till exempel om du använder Microsoft Windows Explorer:

Öppna ”Windows Explorer”

Klicka på ”Sök”-knappen i verktygsraden

Skriv ”cookie” i sökfältet för ”Mappar och filer”

Välj ”Min dator” i ”Sök i”-rutan

Klicka på ”Sök nu”

Dubbelklicka på de mappar som hittats

”Välj” en kakfil

Tryck på ”Delete”-knappen på tangentbordet

Om du inte använder Microsoft Windows Explorer kan du välja ”cookies” i hjälpfunktionen och få information om var kakfilen finns.

Hur rättar jag mina personuppgifter?

Vissa av Herbalifes webbplatser har registreringssidor där du kan granska och uppdatera de personuppgifter du har lämnat. På andra håll får du helt enkelt alternativet att säga upp ditt medlemskap. I andra fall där du behöver rätta de personuppgifter du tidigare har lämnat på en Herbalife-sajt, kan du kontakta din lokala distributörsavdelning eller logga in på www.myherbalife.com och rätta uppgifterna online. Observera att det i vissa fall kan ta lite tid för ändringarna att återspeglas i alla Herbalifes system och att uppdateringarna inte alltid syns direkt.

Hur är det med säkerheten på Internet och webbplatsen?

Internet är inget säkert system och du ska alltid vara försiktig med den information du röjer online. De personuppgifter som inhämtas på Herbalifes webbplatser lagras i säkra driftsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten. I vissa fall krypteras personuppgifterna med lämplig säker teknik innan du utför dina transaktioner.

Vad händer om jag väljer att inte registrera mig?

I de flesta fall kan du fortfarande använda det mesta av Herbalife webbplatser även om du väljer att inte registrera dig eller lämna dina personuppgifter. Du kommer dock inte att ha tillgång till områden som kräver registrering. Även om du inte registrerar dig kommer vi ibland att inhämta anonym information om hur du har använt webbplatsen. Detta är information som inte identifierar dig personligen, men som kan vara till hjälp vid vår marknadsföring eller för att förbättra våra tjänster.

Senast reviderad den 7. maj, 2007